ข่าวสื่อสารองค์กร


คว้ารางวัลใหญ่ มทส.-คาร์กิลล์-ม.บูรพา’ นำโครงการข้าวฯ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ด้าน CSR จากความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยสำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบปลอดภัยฯ เป็นหนึ่งในภายใต้ความร่วมมือ (MOU) โครงการเกษตรเพื่อสังคม ระหว่าง ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย ด้าน CSR : Corporate Social Responsibility จนได้รับรางวัลจาก American Chamber of Commer in Thailand : AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับที่ปรึกษาฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณไสว ศรีไสย (Corporate Responsibility Manager Global Communications Corporate Responsibility บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติการโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย โรงเรียนวัดศรีจอมทอง โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ ๑๓๒) โรงเรียนวัดหนองสุทธะ โรงเรียนวัดเขาวง และโรงเรียนบ้านซับชะอม ในจังหวัดสระบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับที่ปรึกษาฟาร์มมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคุณไสว ศรีไสย Corporate Responsibility Manager Global Communications Corporate Responsibility บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน