คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2567 TCAS2
รอบโควต้า โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้วครั้งที่ 2
(13 กพ. -10 เมย. 2567)