english bp video com fullteenporno
fullxxxpornvid
xxxsexwatch
freexxxvideostube

xhaloporn.com

xpornfly.com

sexporndays.com

http://hpornvideo.com
http://xpornrelax.com
realpornfilms.com
xvideos indonesia xxx indonesia adult porn xssn.net
sexporntubexxx.net akü takviye

sexporntubexxx.click

yol yardım freexxxvideosporn.com
xxxmeri.com toutpornxxx.org
freeporntix.info hdxxxporn.club hotmomsteen.xyz xssn.net adultpornmovie.ws
xxxmobilporno
xvideos hot porn xxxsextresxxx

freepornvideosite

sexy videos tweensexxx.com
telexxxporn.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.click

telexxxporn.com

bozpornxxx.com
pornvixxx.com
freexxxvideosporn.click
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xxx bf sex video xnxx
xnxx best sex xnxx
xxx sex videos download xvideos
https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

ข่าวรับสมัครเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9,10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 10 วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 5 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท และผู้อบรมทุกท่านจะได้รับ พิงค์ ปริ้นเซส และอาหารแข็งสูตร MS ฟรี สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-9604087 FACE BOOK : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา หรือ line id : 9158nan สามารถจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่ บัญชี220-1-34997-5 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมอบรม โดยผู้จัดอบรมเป็นผู้เตรียมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

การเรียนการสอน

🧨#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🧨ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 7 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ...อ่านเพิ่มเติม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม ได้เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกร ในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรเดช สมเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการมอบ ร่วมกับนายอำเภอวัฒนานคร และปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ...อ่านเพิ่มเติม

🌴🌴🌱กิจกรรมดูฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต🌳🌱 Cr. อ.เอกรัฐ คำเจริญ

ณ วันเปิดฟาร์มต้นอ่อน microgreen เทอมนี้ 2/64 ของพี่ปี 3 มาพร้อมอากาศเย็นกำลังดี วันนี้เตรียมบริเวณรอบโรงเรือนก่อนเลยจ้า รับ preorder ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง 1wk บรรจุ 100g 20 บาท, โต้วเหมี่ยว ไควาเระ 2wk บรรจุ 100g 35 และ 45 บาท ตามลำดับ นะคะ (ราคานี้เฉพาะ ต.วัฒนานคร นะคะ 😉 ) ฝากอุดหนุนผลิตผลของเด็กๆพืชด้วยนะคะ 🙂 🙂 ปลูกด้วยรักผักปลอดสาร # ฝึกงาน3 ^-^ Cr. อ.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง หลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ณ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน ๗ ราย ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่สังคมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “Cargill Cares : การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

🥰การนำเสนองานวิชาความหลากหลายของสัตว์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams โดยให้นำเสอตัวอย่างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมาอย่างละ 2 ชนิด ที่ตนเองสนใจ โดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เคยเรียน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและอภิปรายซักถามร่วมกัน

♥️การเรียนปฏิบัติการวิถีใหม่❤ #สาขานวัตกรรมเกษตร #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยบูรพา รายวิชาการจัดการโรคพืชสอนปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการขยายเชื้อไตรโคเดอม่า โดยอาจารย์ผู้สอนจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่นิสิตสอดรับกับมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการนี้นิสิตสามารถเริ่มทำไปพร้อม ๆ กันในวิชาเรียน ณ ที่พักอาศัยของแต่ละคน เกิดความสนุกสนานรูปแบบใหม่ บันทึกผลการดำเนินกิจกรรมและส่งผลงานออนไลน์ ซึ่งพบว่า นิสิตประสบผลสำเร็จในการขยายเชื้อราไตรโคเด

เรื่องเล่าดีๆจากพี่แอดมิน...เพราะการเงินเป็นเรื่องสำคัญ😊

👉👉แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร 🍓🍒🍅🥬🥒🫑🌶 #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox เข้ามาเลยนะจ๊ะ

🎊🎊TCAS 1 มหาวิทยาลัยบูรพา@BUU🎊🎊 เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธันวาคมนี้- 20 ม.ค. 2565 👉👉 http://regservice.buu.ac.th/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว มี 2 สาขา 1. สาขานวัตกรรมเกษตร - กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลืตพืช 🥬🥦🍅🌶 - กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์🐷🐄🐮🐑🐏 2. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร🥨🍄🥩

🍑🍑กำลังจะหมดฤดูกระท้อนแล้ว🍑🍑

ถ้าใครอยากกินกระท้อนอีกนานๆ วันนี้ #สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแนะนำการพัฒนาต่อยอดผลผลิตจากกระท้อน แปรรูปเป็น Sorbet กระท้อน เก็บไว้กินในหน้าร้อนที่จะมาถึงเดือนสิงหาคมนี้♥️♥️♥️♥️

🏆ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔🏆 ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอมได้รับเชิญเป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการออนไลน์

เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙” ที่จัดการเสวนาโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สัตว์ปศุสัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยทั่วประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙

แพะ

วิชาฝึกงานฟาร์ม (ฟาร์มแพะ-แกะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา)” รับชมกิจกรรมภายในฟาร์มแพะ-แกะ ผ่านช่อง youtube

น้องๆ ปี 1 อยู่บ้านต้านโควิด-19 ก็สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาฝึกงานฟาร์มได้ (ฟาร์มแพะ-แกะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา)” ผ่านช่องทางรับชมวีดีทัศน์และกิจกรรมภายในฟาร์มแพะ-แกะ https://youtube.com/channel/UCAaUYbpku8S_RAhTuvnFetw จากพี่ๆ ที่กลุ่มสัตวศาสตร์ ฟาร์มแพะ---แกะ จะเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกฝนในรายวิชาการจัดการการผลิตแพะและแกะ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชา ฝึกงานฟาร์มทางสัตวศาสตร์ 1 ติดต่อสอบถามข้อมูล การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ เพิ่มเติมที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วข.สระแก้ว หรือ FB คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา Tel : 037-261802, 037-261559-60 Fax : 037-26180

200654325_4029071013870802_137270930901342018_n

🎊ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของฟาร์มแพะ🎊

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วข.สระแก้ว กันค่า น้องเป็นฝาแฝดเพศผู้และเพศเมีย สุขภาพแข็งแรงด้วยอาหารและหญ้าคุณภาพดีจากฟาร์มของคณะฯ ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่กำลังตัดสินใจสมัครเรียนต่อ และอยากเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเรา +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร : 037-261802, 037-261559-60 โทรสาร : 037-261801 Facebook : https://www.facebook.com/RDTC2014

201221544_4039102082867695_498500686455922535_n

🥬คิดถึงสลัด คิดถึงคณะเทคโนโลยีการเกษตร 🥕

นอกจากเราจะขายผักสลัดแล้วผลิตภัณฑ์สลัดพร้อมรับประทานเราก็มี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตผักและปลูกผักไร้ดิน #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #เจอกับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักสลัดเราได้เร็วๆๆนี้ 🍓🥥🫒🥦🥬🫑🥜🍆🍅🥭🌽🧅🧄🫑🥦🍆🥦 TCAS5 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 🔥🔥 สมัครเรียนต่อ อยู่หอพักนิสิตภายในวิทยาเขตสระแก้ว ฟรี 1 ปีการศึกษา 🔥🔥 👉 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.buu.ac.th/ 👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas.html 👉 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?page_id=7549

194298856_3995326827245221_5746218195190917648_n

ขอแนะนำ #หญ้าหมักคุณภาพดี อายุตัด 60-80 วัน กระสอบละ 17 กก. ราคา 35 บาท

📌 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแปลงหญ้าเนเปียร์และหวานอิสราเอลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ปลูกสร้างโดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ (รายวิชาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์) และนิสิตกลุ่มพืชศาสตร์ (รายวิชาพืชสำคัญของประเทศไทย) 🎊 📍การหมักหญ้าเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ด้วยการสับให้มีขนาด 2-3 ซม. และอัดแน่นในสภาพสุญญากาศในพลาสติกชนิดหนาพิเศษ โดยจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติคจะเข้าย่อยสลายแป้งและน้ำตาล ใช้เวลาในการหมัก 3-4 สัปดาห์ สามารถเก็บได้นาน 1 ปีโดยไม่เปิดถุง เหมาะสำหรับให้โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ สนใจปริมาณมากสอบถามได้🎉 #หญ้าหมัก #หญ้าสด #ท่อนพันธุ์หญ้า ติดต่อ Line ID: quanjair หรือ โทร 0867859738 รับพรีออเดอร์และมีบริการส่งในจังหวัดสระแก้ว ค่าส่งคิดตามระยะทาง ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ขอบคุณลูกศิษย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นาโน #ชัยณรงค์ เก้านาน ที่สนับสนุนเป็นรายแรก

192976101_3990229737754930_7064844689913902347_n

รายวิชาความหลากหลายของสัตว์

🌞นิสิตได้เรียนรู้การจัดจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยได้สำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว แล้วนำเสนอและอภิปรายซักถามหน้าชั้นเรียน🌞

186540255_3945242145587023_8543909973494905193_n

ถั่งเช่าสีทอง

🎊มาเลี้ยงถั่งเช่าสีทองกันดีกว่า🎊 สารคอร์ไดซิปินเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่ C. militaris ผลิตออกมา มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และต้านการแพร่กระจายของมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น ต้านต่อไวรัส ต้านต่อเชื้อรา ต้านต่อการอักเสบ ลดต่อระดับน้ำตาลใน และต้านต่อการแข็งของหลอดเลือด นอกจากนี้แล้ว C. militaris ยังผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ เช่น สารอะดิโนซิน โพลีแซคคาร์ไรด์ สารเลียนแบบเออโกสเตอรอล แมนนิทอล เปปไทด์ เป็นต้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ปัจจุบันถั่งเช่าสีทองเป็นที่ต้องการของตลาดสูงขึ้น จึงมีการศึกษาเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองให้ได้ปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของตลาด และเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี

187409485_3948003298644241_4061371352749003749_n

รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Technology

การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ของนิสิตขั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่งนิสิตสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในระหว่างเรียนหรือหลังจากสำเร็จการศึกษาได้

187955071_3957971880980716_698223885255202271_n

นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

🎊 วันนี้พี่แอดมินภูมิใจนำเสนอผลงานนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม นำนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปี ๒ ๓ และ ๔ เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลอำเภอวัฒนานครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เพื่อทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาป้องกันเห็บ-หมัด ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอวัฒนานคร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ สำหรับการนำนิสิตเข้าทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต🥰😍📌

187967590_3963009337143637_5320028381824695884_n

รายวิชาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร (Packaging Technology of Agricultural Products)

ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental learning) และแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนภาคทฤษฏีและฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรเพื่อการค้า โดยให้ฝึกปฏิบัติและประดิษฐ์ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของตนเอง บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิชาการและแนวความคิดของผู้เรียนแบบอิสระ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนและสนุกสนานที่ได้ฝึกปฏิบัติและได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย

131411251_3548149058629669_7918474538184363079_n

โอกาสสำหรับนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ที่ต้องการเรียนรู้จริง ฝึกจริง ปฏิบัติได้

โอกาสสำหรับนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ที่ต้องการเรียนรู้จริง ฝึกจริง ปฏิบัติได้ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอายุน้อยได้ เราสร้างฟาร์มให้นิสิตได้ทำการเลี้ยงสัตว์จริง เรียนรู้การให้อาหารและพัฒนาสูตรอาหารต่างๆ การคล้องคอสัตว์เพื่อจับบังคับ การฉีดวัคซีน การทำคลอด การผสมเทียม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการลงพื้นที่จริงกับเกษตรกร ในรายวิชาการจัดการการผลิตแพะและแกะ และรายวิชาฝึกงานฟาร์ม I สามารถศึกษาแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ #ภาพข่าวการเรียนการสอน https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 #ภาพกิจกรรม https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 #สาขานวัตกรรมเกษตร #กลุ่มวิชานวัตกรรมกาผลิตพืช #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น และวิชาการวางแผนการทดลอง #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #สาขานวัตกรรมเกษตร ปี 3 และ 4 ลงพื้นที่แปลงสมุนไพรอินทรีย์

🥰วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น และวิชาการวางแผนการทดลอง #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #สาขานวัตกรรมเกษตร ปี 3 และ 4 ลงพื้นที่แปลงสมุนไพรอินทรีย์ อ.วัฒนานคร และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เรียนรู้นอกห้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมะระขี้นกอินทรีย์ รับฟังปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนร่วมกับเกษตรกรมืออาชีพ โดยใช้ความรู้วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ ออกแบบแปลงสำหรับผสมพันธุ์ (crossing block) แนวทางการคัดเลือกต้นมะระขี้นกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกในรุ่นถัดไป นำตัวอย่างของมะระขี้นกแต่ละสายพันธุ์ที่กลุ่มเกษตรกรมาเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและส่งข้อมูลกลับไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกในสภาพแปลงต่อไป กิจกรรมนี้ทำให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาคทฤษฎี และภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 🥦🌶🥬🥒🍅 #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา #tcas2 สมัครออนไลน์ 1 มี.ค.-21 เม.ย. 2564

140453016_3632427903535117_524643416325617710_n

การออกสหกิจศึกษาของพี่ๆ กลุ่มสัตวศาสตร์

🤩สัปดาห์ที่ 3 ของการออกสหกิจศึกษาของพี่ๆ กลุ่มสัตวศาสตร์ของเรา พี่โบว์ พี่เมย์ (ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา) และพี่มะเหมี่ยว (สวนสัตว์นครราชสีมา) นอกจากพี่ๆ จะได้ทำงานจริง ปฏิบัติและฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านสัตว์แล้ว จากการนิเทศสหกิจแล้วยังพบว่าพี่ๆ มีโอกาสได้ร่วมทำ Project งานวิจัยชิ้นเล็กๆ ทั้งด้านการจัดการอาหารโคนม และการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วย 🐄🐷🐖🐏🍉🍍🍌🥕🌽 #หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #รับสมัครนักศึกษาใหม่64 🔥🔥เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 #สมัครรอบ2โควต้า เริ่ม 1มี.ค.-21เม.ย.64 นี้ 👉รายละเอียดการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th 👉ระเบียบการรับสมัคร https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=6785

นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยวิธี Proximate analysis

🎏 นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยวิธี Proximate analysis เช่น การหาวัตถุแห้ง เถ้า โปรตีน ไขมัน นอกจากนี้ยังต่อยอดสู่การนำพืชผักในท้องถิ่นหรือสมุนไพรบางชนิดมาประกอบสูตรอาหารในการเลี้ยงสัตว์🎈🎐 👉ระเบียบการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th/admissions62-2.html

ผลงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการผลิตไม้น้ำด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่บริษัทเอกชนที่ผลิตไม้น้ำเพื่อส่งออก ซึ่งประสบปัญหาด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งการปนเปื้อนเชื้อของเนื้อเยื่อและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณต้นและรากไม้น้ำสกุลอนูเบียส (Anubias) โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ....................

"สลัดหมด" คือไม่มีผัก แต่ "สลัดรัก" คือไม่มีเธอ ฮิ้วๆ 🤣

📣 หากท่านใดกำลังมองหาผักสลัดสดๆ 🥬 วันนี้พี่แอดมินขอเสนอ #กระเช้าผักเพื่อสุขภาพ (ผักสลัด+ผักไทย) ผลิตภัณฑ์ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา จากรายวิชาฝึกงานและวิชาเทคโนโลยีการผลิตผักและปลูกพืชไร้ดินของ #นิสิตสาขานวัตกรรมการผลิตพืช รับออร์เดอร์ตลอดทั้งปี🥗💲🥦🌶 สั่งเลยอย่ารอช้า ราคาจัดกระเช้าเริ่มต้น 150-500 บาท หรือผักถุงราคาตั้งแต่ 20 บาท💰🪙 เซ็ตที่ 1 ผักสุขสันต์🥦 เซ็ตที่ 2 รวมมิตรผัก + ไข่ เซ็ตที่ 3 ไข่หรรษา เซ็ตที่4 ผัก 3 ถุง 50 บาท #tcas2 สมัครออนไลน์ 1 มี.ค.-21 เม.ย. 64 #สาขานวัตกรรมการเกษตร #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ #มหาวิทยาลัยบูรพา

การเรียนการสอนในรายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (Processing of Agricultural Products)

🥔🥜🥔วันนี้แอดมินขอนำเสนอการบูรณาการงานวิจัยของ ผศ.ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ กับการเรียนการสอนในรายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (Processing of Agricultural Products) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 #สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การลวก (Blanching) โดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีการลวกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของมันเทศเนื้อสีส้ม #มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 🍠🍠🍡

ปฏิบัติการ การวิเคราะห์กรดไขมันอิสระ

🧑‍🏫 การเรียนจากหลักสูตรพัฒนาผลิตภัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์กรดไขมันอิสระในตัวอย่างน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำ รายวิชา เคมีอาหาร💡📌🧀

180438153_3910933965684508_3300480109524792915_n

การทำหญ้าเนเปียร์หมักไว้สำหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อภายในฟาร์ม

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มสัตวศาสตร์ 👉ระเบียบการรับสมัคร https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=6785 #มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน #มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานวัตกรรมเกษตรบูรพาสระแก้ว #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ #ฟาร์มแพะมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว🌱🌱🌱🍀☘️

วิชาจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

👨‍🔬👩‍🔬จุลินทรีย์มีอยู่ในทุกๆ ที่รอบตัวเรา มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ มารู้จักกับจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย ราและไวรัสกันในรายวิชา... 💢"จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร"💢 แล้วมาสนุกกับโลกแห่งจุลินทรีย์กัน 🌻🧀🍄😍

รายวิชาหลักชีววิทยาและปฏิบัติการหลักชีววิทยา

📚นิสิตได้เพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้สู่น้องๆ นอกห้องเรียน‼️💚🌻 💞โดยใช้ความรู้จากรายวิชาหลักชีววิทยาและปฏิบัติการหลักชีววิทยาสู่น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างสนุกสนาน ซึ่งนิสิตทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนทั้งการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์และให้ความรู้สู่น้องๆ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤษศาสตร์และการตรวจวัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างดีเยี่ยม 📑💕🌾

กิจกรรมจากรายวิชาธุรกิจเกษตร

‼️กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร #ซาลาเปาเห็ดหอม🍄🍽กิจกรรมจากรายวิชาธุรกิจเกษตร #ซาลาเปาแป้งข้าว🌾🍚 กิจกรรมจากหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของภาคตะวันออก เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป💕🌾😘

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมของคณะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรมคณะ