xhaloporn.com

xpornfly.com

sexporndays.com

http://hpornvideo.com
http://xpornrelax.com
realpornfilms.com
xvideos indonesia xxx indonesia adult porn xssn.net
freeporntix.info hdxxxporn.club hotmomsteen.xyz xssn.net
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
transformerboard
free xxx videos
www pornhub com
pornhub sex videos watch
tabela xxxsexshare.net blog xxx mobil porn xxx blog free porn video site adult free xxx porn wap freepornvideosite xxxpornshares xxxsexshare xxxmobilsex freepornovideosite
xxxpornmax.com
https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

ข่าวรับสมัครเรียน

ข่าวเด่น/สื่อสารองค์กร

คณะโลจิสติกส์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพัฒนาหลักสูตร สมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “Cargill Cares : การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์” โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัทคาร์กิลล์ (โคราช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิจัย สาขานวัตกรรมเกษตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิจัย สาขานวัตกรรมเกษตร
นักกิจกรรมพันธุ์ใหม่ หัวใจอาสา "รากแก้วบูรพา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชม เอ็น.วี.เค.ฟาร์ม (NVK FARM) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ...อ่านเพิ่มเติ่ม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ⚡️มีการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรและระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภายในอาคาร...อ่านเพิ่มเติ่ม
การเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ...อ่านเพิ่มเติ่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเชิงธุรกิจ" 🐝...อ่านเพิ่มเติ่ม
เปิดจำหน่ายกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 (สูง 40-60 ซม.) ซึ่งเป็นกล้วยไข่ที่มีรสหวานและมีกลิ่นหอม อร่อย...อ่านเพิ่มเติ่ม
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบในท้องถิ่น ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว”...อ่านเพิ่มเติ่ม

การเรียนการสอน

🔸ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตอินทผลัม🔸 🫒ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม...อ่านเพิ่มเติ่ม
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการผลิตพืช วิเคราะห์หาความชื้นและวัตถุแห้งกับความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตร...อ่านเพิ่มเติ่ม
ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 🔬สิ่งเล็กๆ ภายใต้กล้องมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมาย ...อ่านเพิ่มเติ่ม
กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร #ไข่นกกระทาเค็ม สูตรโซเดียมต่ำ กิจกรรมจากหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไข่นกกระทา จนสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิจัย สาขานวัตกรรมเกษตร...อ่านเพิ่มเติ่ม
แปลงผลิตงาดำปลอดภัย...อ่านเพิ่มเติ่ม
ผักไฮโดรโพนิค ผักอร่อยๆจากรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตผักและพืชไร้ดิน คณะ...อ่านเพิ่มเติ่มเทคโนโลยีการเกษตร
🌿แปลงหญ้าหวานและหญ้าเนเปียร์คุณภาพดีสำหรับแพะขุนอารมณ์ดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว...อ่านเพิ่มเติ่ม

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมของคณะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

English EN Thai TH