โครงการ เกษตรผูกสัมพันธ์ กีฬา ๔ สี และเกษตรสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

๒๘-๐๔-๒๕๕๙ Hits:463 จดหมายข่าวคณะ wipawadee - avatar wipawadee

โครงการ เกษตรผูกสัมพันธ์ กีฬา ๔ สี และเกษตรสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

  โครงการ เกษตรผูกสัมพันธ์ กีฬา ๔ สี และเกษตรสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเ…

๒๔-๐๓-๒๕๕๙ Hits:566 จดหมายข่าวคณะ wipawadee - avatar wipawadee

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว      

 
 

Bochur55p.gif

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------