คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่1
อ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
สมัครเรียนได้ที่
ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2565 18 ม.ค. 2566 เท่านั้น
.
หมายเหตุ
ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th
และ http://e-admission.buu.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.