แปลงงาดำปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แปลงงาดำปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 🌟สาระน่ารู้ งามีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate growth) ดอกงาบานจากโคนต้นสู่ปลายยอด ฝักงาจึงทะยอยสุกแก่จากโคนต้นขึ้นไปส่วนปลาย พันธุ์งาที่ปลูกในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะสีเมล็ดออกเป็น งาขาว งาดำ และงาดำแดง โดยพันธุ์งาดำนั้นเมล็ดงาระยะแรกนั้นจะเป็นสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุกแก่ ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกพันธุ์งาได้จากลักษณะฝัก รูปร่างใบ สีก้านใบ สีดอก เป็นต้น 📮สนใจสอบถามความรู้การปลูกงาและเมล็ดพันธุ์งาดำติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือ inbox FB Credit: อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์  

ถั่งเช่าสีทอง

🎊มาเลี้ยงถั่งเช่าสีทองกันดีกว่า🎊 สารคอร์ไดซิปินเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่ C. militaris ผลิตออกมา มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และต้านการแพร่กระจายของมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น ต้านต่อไวรัส ต้านต่อเชื้อรา ต้านต่อการอักเสบ ลดต่อระดับน้ำตาลใน และต้านต่อการแข็งของหลอดเลือด นอกจากนี้แล้ว C. militaris ยังผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ เช่น สารอะดิโนซิน โพลีแซคคาร์ไรด์ สารเลียนแบบเออโกสเตอรอล แมนนิทอล เปปไทด์ เป็นต้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ปัจจุบันถั่งเช่าสีทองเป็นที่ต้องการของตลาดสูงขึ้น จึงมีการศึกษาเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองให้ได้ปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของตลาด และเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี

รายวิชาความหลากหลายของสัตว์

🌞รายวิชาความหลากหลายของสัตว์🌞นิสิตได้เรียนรู้การจัดจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยได้สำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว แล้วนำเสนอและอภิปรายซักถามหน้าชั้นเรียน

#หญ้าหมักคุณภาพดี

📌ขอแนะนำ #หญ้าหมักคุณภาพดี อายุตัด 60-80 วัน กระสอบละ 17 กก. ราคา 35 บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแปลงหญ้าเนเปียร์และหวานอิสราเอลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ปลูกสร้างโดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตกลุ่มสัตวศาสตร์ (รายวิชาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์) และนิสิตกลุ่มพืชศาสตร์ (รายวิชาพืชสำคัญของประเทศไทย) 🎊 📍การหมักหญ้าเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ด้วยการสับให้มีขนาด 2-3 ซม. และอัดแน่นในสภาพสุญญากาศในพลาสติกชนิดหนาพิเศษ โดยจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติคจะเข้าย่อยสลายแป้งและน้ำตาล ใช้เวลาในการหมัก 3-4 สัปดาห์ สามารถเก็บได้นาน 1 ปีโดยไม่เปิดถุง เหมาะสำหรับให้โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ สนใจปริมาณมากสอบถามได้🎉 #หญ้าหมัก #หญ้าสด #ท่อนพันธุ์หญ้า ติดต่อ Line ID: quanjair หรือ โทร 0867859738 รับพรีออเดอร์และมีบริการส่งในจังหวัดสระแก้ว ค่าส่งคิดตามระยะทาง

ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง หลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ณ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน ๗ ราย ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่สังคมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว โดยพบว่าสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่มาปรับใช้ในการประกอบเป็นอาชีพ เกิดรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดการฟื้นฟูแรงใจ มีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม และอ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ เป็นวิทยากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามจากสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) URL: shorturl.asia/J63RO shorturl.asia/AcuGv shorturl.asia/8Pc9C

วันเปิดฟาร์มต้นอ่อน microgreen

ณ วันเปิดฟาร์มต้นอ่อน microgreen เทอมนี้ 2/64 ของพี่ปี 3 มาพร้อมอากาศเย็นกำลังดี วันนี้เตรียมบริเวณรอบโรงเรือนก่อนเลยจ้า รับ preorder ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง 1wk บรรจุ 100g 20 บาท, โต้วเหมี่ยว ไควาเระ 2wk บรรจุ 100g 35 และ 45 บาท ตามลำดับ นะคะ (ราคานี้เฉพาะ ต.วัฒนานคร นะคะ 😉 ) ฝากอุดหนุนผลิตผลของเด็กๆพืชด้วยนะคะ 🙂 🙂 ปลูกด้วยรักผักปลอดสาร # ฝึกงาน3 ^-^ Cr. อ.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร

แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว #สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox เข้ามาเลยนะจ๊ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6

🧨#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🧨ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 7 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ และ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ อาจารย์สาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 092-9604087 FACE BOOK : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา หรือ line id : […]

โครงการโคบาลบูรพามอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฟสที่ ๑

โครงการโคบาลบูรพามอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฟสที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม ได้เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกร ในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรเดช สมเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการมอบ ร่วมกับนายอำเภอวัฒนานคร และปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และยังได้เข้าพบปะหารือ เรื่องปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในโครงการบูรพา และการดำเนินการของโครงการในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยท่านรองอธิบดี ได้ให้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการกับหลายภาคส่วนเพื่อให้โครงการฯ สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป นอกจากนี้พื้นที่ฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของนิสิตกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตรได้อีกด้วย ‐—————-‐—-‐———————————————————– 🎊🎊TCAS 1 มหาวิทยาลัยบูรพา@BUU🎊🎊 เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธันวาคมนี้- 20 ม.ค. 2565 👉👉 http://regservice.buu.ac.th/ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว มี 2 1.สาขานวัตกรรมเกษตร – กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลืตพืช 🥬🥦🍅🌶 […]