ฝึกงานฟาร์ม 3 รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 เทอม 2/2565 ปีนี้เลี้ยงนกกระทาไข่

เพื่อให้นิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ได้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น
สนใจไข่นกกระทาสามารถติดต่อ 081-9310206 ได้เลยนะครับCredit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม