กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS4 รอบ DIRECT ADMISSION ปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. พ.ศ.2567

📣–>สมัครเรียน TCAS67 (รอบ TCAS 4:  Direct Admission) 🤩
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ระหว่างวันที่ “28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567”
————————————————-
📍📍 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดระเบียบการสมัคร: https://regservice.buu.ac.th
**ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
**ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
-สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย : https://e-admission.buu.ac.th
👉-หลักสูตรที่เปิดสอน
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
และ • แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) (วท.บ.) (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (ปีที่ 1-2 เรียนที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว และปีที่ 3-4 เรียนที่คณะโลจิสติกส์ วิทยาเขตบางแสน ม.บูรพา)
📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ (โทร 062-946-1161)
-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/
หรือ FB: BUULOG
_________________________________________________________________
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้
👉 4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
👉 6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนิสิตใหม่ วุฒิ ปวส. เรียนต่อในระดับปริญญาตรี TCAS3 รอบ ADMISSION ปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ค. พ.ศ.2567

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3)
– หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 3)
📍รับสมัครวันที่ 8-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
👉ที่เว็บไซต์ >> https://e-admission.buu.ac.th/
✨ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ https://regservice.buu.ac.th/text/J2-67.pdf
————————————————-
👉คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอนหลักสูตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
และ • แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) (วท.บ.) (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (ปีที่ 1-2 เรียนที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว และปีที่ 3-4 เรียนที่คณะโลจิสติกส์ วิทยาเขตบางแสน ม.บูรพา)
📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ (โทร 062-946-1161)
-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/
หรือ FB: BUULOG
_________________________________________________________________
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้
👉 4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
👉 6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
 

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์
ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 1

นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว เตรียม โครงการเกษตรจิตอาสา หัวใจพัฒนาสู่สังคม ปี2567

นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว
จัดเตรียม โครงการเกษตรจิตอาสา หัวใจพัฒนาสู่สังคม ปี 2567

นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25667 หลักสูตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จํากัด

คณาจารย์ในหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.บูรพา ออกนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ณ บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญอุดหนุนสินค้า ผักสลัด ไข่สดจากฟาร์ม มูลไส้เดือน ณ ตลาดหน้าสวนสาธารณะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ขอเชิญอุดหนุนสินค้า ผักสลัด ไข่สดจากฟาร์ม มูลไส้เดือน
ณ ตลาดหน้าสวนสาธารณะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ขอเชิญอุดหนุนสินค้า

🟩 ราคา 30 บาท 🟩
-กรีนโอ๊ค
-เรสโอ๊ค
-กรีนคอส 🔴ปิด🔴
-ผักกาดแก้วกรีน
-ฟินเล่ย์ ไอซ์เบิร์ก
-บัตเตอร์เฮด
-เคลสีแดง+ เคลสีเขียว
🥚🍳ไข่สดจากฟาร์ม🍳🥚
🟨 ครึ่งแผง 60 🟨
🟥 แผงละ 120 🟥
🪱มูลไส้เดือน🌱🥬
ถุงละ 25 บาท
5ถุง 100 บาท
จากนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
▶️ จุดนัดพบ ตลาดหน้าสวนสาธารณะ
แล้วพบกันกับพวกเรานะคร้าบบบ