การทำลูกชิ้นปลา 🐟- รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

🐟 การทำลูกชิ้นปลา 🐟– รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
“เพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยเขตสระแก้ว
Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ
Posted in Uncategorized.