คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
“ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุด ประจำปีพ.ศ. 2566” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566