มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วรับสมัครนิสิตใหม่ รับวุฒิ : ปวส. อนุปริญญา ต่อในระดับปริญญาตรี ในประเภทโครงการหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน TCAS 1 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2566 – 23 ม.ค. 2567 เทียบโอนผลการเรียน (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
อ่านรายละเอียดการสมัครที่ https://regservice.buu.ac.th/text/H4-67.pdf
.
ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 เข้าระบบที่ http://regservice.buu.ac.th รับสมัครนิสิตปริญญาตรีทั้งภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคเทียบโอน(เรียนเสาร์-อาทิตย์) สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th
…………………………………………..
คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🎓👩‍🎓
👉 ภาคปกติ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
👉 ภาคเทียบโอน วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 
เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
• แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/ หรือ FB: BUULOG
_________________________________________________________________
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้
👉 4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
👉 6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)