คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
จัดบูทประชาสัมพันธ์ร่วมงานแสดงนิทรรศการงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566
ณ อาคารศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

บูทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมแล้วนะคะ เรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมชมในงานแสดงนิทรรศการงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๓ 
ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ระเบียงชั้น ๒ อาคารศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
🥰🤩ภายในงานฯ มีบูทจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาทิเช่น
☘️ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue culture) และผักไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) Model การปลูกผักแบบแนวตั้ง 
🪻🌱🐥การทดลองสีเลี้ยงไก่ไข่ 🪱🐛มูลไส้เดือน
👩‍🌾ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืช
🥬🌶🍌กล้วย มะนาว ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕
และ สินค้าผลผลิตเกษตร ไก่ไข่ ผักจากฟาร์มคณะ
🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧
สำหรับผลผลิตเกษตรแจกฟรี-มีจำนวนจำกัด สต้อค 400 ต้นนะคะ
🌿 เมล็ดฟ้าทะลายโจร (แจกฟรี-มีจำนวนจำกัด) 100 ถุง
🟩 ข้าวเหนียวลืมผัว (แจกฟรี)
🐏ปุ๋ยมูลแพะ 100 ถุง (แจกฟรี)
🔺ต้นสัปปะรดสี (แจกฟรี)
🔸ต้นเศรษฐีเรือนต้น ต้นเศรษฐีเรือนนอก
🔹ต้นฟิโลเดรนดรอน
🟤ต้นจั๋ง ต้นพลูด่าง ต้นว่านงาช้าง
🟣 ต้นกล้าแตงโม และต้นหงอนไก่ และกิจกรรมอีกมากมายนะคะ พบกับเราได้ที่งานพรุ่งนี้นะคะ