ภาพบรรยากาศโครงการทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องยุวถาวร ชั้น 3 อาคารเทียนทอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า
และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน