คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงพื้นที่บริเวณแปลงนาสาธิต กระทำพิธีเปิดโครงการบูรพาสืบสารวิถีชาวนา(เกี่ยวข้าว) และร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวจากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในปีนี้ เพื่อให้นิสิตได้นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากของชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้พวกเรากินนั้นต้องอดทนต่อแดดฝนมากน้อยอย่างไร และเพื่อเป็นการธำรงไว้ให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อไป ทางสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการเกี่ยวข้าว จึงถือโอกาสจัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนานี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความภาคภูมิใจในการเรียนและยังเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากมาย