มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
=============================
✅ เปิดระบบลงทะเบียน และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
📆 ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันที่ 3 ธันวาคม 2566