แซนวิชสลัดเกาหลี

ขอเชิญอุดหนุนสินค้า
🥬สลัสรวมทุกถุง
🥪 แซนวิชเกาหลี
🥗 สลัดผักรวม พร้อมทาน
จากนิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
▶️ จุดนัดพบ ตลาดหน้าสวนสาธารณะวัฒนานคร แล้วพบกันกับพวกเรานะคร้าบบบ