‘มทส.-คาร์กิลล์-ม.บูรพา’ นำโครงการข้าวฯ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ด้าน CSR จากความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยสำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบปลอดภัยฯ เป็นหนึ่งในภายใต้ความร่วมมือ (MOU)โครงการเกษตรเพื่อสังคม ระหว่าง ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย ด้าน CSR : Corporate Social Responsibility จนได้รับรางวัลจาก American Chamber of Commer in Thailand : AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ประจำปี 2565 https://www.nationthailand.com/business/corporate/40022352