กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563
วันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
✅ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกซ้อมย่อย
✅ 1 – 2 มีนาคม 2566 ฝึกซ้อมรวม
✅ 3 – 4 มีนาคม 2566 ฝึกซ้อมใหญ่
📍 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://graduate.buu.ac.th/new/?p=74