แปลงงาดำปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แปลงงาดำปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
🌟สาระน่ารู้ งามีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate growth) ดอกงาบานจากโคนต้นสู่ปลายยอด ฝักงาจึงทะยอยสุกแก่จากโคนต้นขึ้นไปส่วนปลาย พันธุ์งาที่ปลูกในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะสีเมล็ดออกเป็น งาขาว งาดำ และงาดำแดง โดยพันธุ์งาดำนั้นเมล็ดงาระยะแรกนั้นจะเป็นสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุกแก่ ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกพันธุ์งาได้จากลักษณะฝัก รูปร่างใบ สีก้านใบ สีดอก เป็นต้น

📮สนใจสอบถามความรู้การปลูกงาและเมล็ดพันธุ์งาดำติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือ inbox FB
Credit: อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์

 

Posted in Uncategorized.