แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร

👉👉แนะนำเครื่่้องมือวัดคุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของผลิตผลทางการเกษตร 🍓🍒🍅🥬🥒🫑🌶
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
#สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox เข้ามาเลยนะจ๊ะ

Posted in Uncategorized.