โครงการโคบาลบูรพามอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฟสที่ ๑

โครงการโคบาลบูรพามอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฟสที่ ๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม ได้เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อเพศเมียแก่เกษตรกร ในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรเดช สมเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการมอบ ร่วมกับนายอำเภอวัฒนานคร และปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และยังได้เข้าพบปะหารือ เรื่องปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในโครงการบูรพา และการดำเนินการของโครงการในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยท่านรองอธิบดี ได้ให้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการกับหลายภาคส่วนเพื่อให้โครงการฯ สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป นอกจากนี้พื้นที่ฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของนิสิตกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตรได้อีกด้วย
‐—————-‐—-‐———————————————————–
🎊🎊TCAS 1 มหาวิทยาลัยบูรพา@BUU🎊🎊
เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธันวาคมนี้- 20 ม.ค. 2565
👉👉 http://regservice.buu.ac.th/

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
มี 2
1.สาขานวัตกรรมเกษตร
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลืตพืช 🥬🥦🍅🌶
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์🐷🐄🐮🐑🐏
2. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร🫓🥨🥯

Posted in Uncategorized.