วิจัยการฟอกเนื้อเยื่อและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ไม้น้ำ

ไม้น้ำเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอีกเทคนิคที่นำมาใช้ขยายพันธุ์เพื่อให้ได้พืชจำนวนเพียงพอต่อความต้องการในระยะเวลาสั้นๆ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงทำการวิจัยการฟอกเนื้อเยื่อและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจทำธุรกิจไม้น้ำ
ท่านใดสนใจการใช้เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้น้ำ ไม้ด่าง ไม้ประดับที่มีมูลค่าสูง พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถ inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ
#เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
#อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Credit: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

Posted in Uncategorized.