ถั่งเช่าสีทอง

🎊มาเลี้ยงถั่งเช่าสีทองกันดีกว่า🎊
สารคอร์ไดซิปินเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่ C. militaris ผลิตออกมา มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และต้านการแพร่กระจายของมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น ต้านต่อไวรัส ต้านต่อเชื้อรา ต้านต่อการอักเสบ ลดต่อระดับน้ำตาลใน และต้านต่อการแข็งของหลอดเลือด นอกจากนี้แล้ว C. militaris ยังผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ เช่น สารอะดิโนซิน โพลีแซคคาร์ไรด์ สารเลียนแบบเออโกสเตอรอล แมนนิทอล เปปไทด์ เป็นต้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ปัจจุบันถั่งเช่าสีทองเป็นที่ต้องการของตลาดสูงขึ้น จึงมีการศึกษาเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองให้ได้ปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของตลาด และเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี

Posted in Uncategorized.