กิจกรรมการวัดความหนาของเปลือกไข่ (Shell Thickness, mm)

การวัดความหนาของเปลือกไข่ 🐣
อีกหนึ่งกิจกรรมของการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 คือกิจกรรมการวัดความหนาของเปลือกไข่ (Shell Thickness, mm) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวัดคุณภาพของไข่ โดยใช้เครื่อง Digital Micrometer
Credit:ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม
Posted in Uncategorized.