🎯สาระน่ารู้🎯

งาระยะสุกแก่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จะมีลักษณะใบล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นไปเรื่อยๆ ฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ประมาณ 2 ใน 3 ของต้น มีจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูก เมล็ดค่อนข้างเต่งตึงและเปลี่ยนสีตามพันธุ์ หรือแกะฝัก (งาดำ) ที่ 3 จากยอดออกมาดู ถ้าเมล็ดมีสีน้ำตาลแสดงว่าแก่เก็บเกี่ยวได้ หรือนับอายุการเก็บเกี่ยว
📚แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศ การตากงาควรวางนอนเรียงกันหรือทำแบบ 3 ขาตั้งพิงกัน ควรมีผ้าใบ หรือผ้าตาข่ายสีฟ้ารองปูพื้น เพื่อรองรับเมล็ดที่ร่วงหล่น ตากนาน 5-7 วัน
📍หรือจนฝักแห้ง นำมากะเทาะเมล็ด ทำความสะอาดโดยฝัดด้วยกระด้ง หรือใช้ตะแกรงร่อน เพื่อให้เศษฝุ่น ผง เมล็ดวัชพืช และเมล็ดงาลีบแยกออกจากเมล็ดงา
🌟✨แปลงงาดำปลอดภัยฤดูปลูกถัดไปโรยมูลวัวรองพื้นพร้อมปลูก
Posted in Uncategorized.