อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9

🌳#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🪴ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 และ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ และ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ อาจารย์สาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 092-9604087 FACE BOOK : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา หรือ line id : 9158nan
สำหรับการอบรบครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 11) และวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 (ครั้งที่ 12) https://www.facebook.com/584430041668267/posts/4941229129321648/?d=n
#คณะเทคโนโลยีเกษตร ม.บูระพา วิทยาเขตสระแก้ว
Credit: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
Posted in Uncategorized.