แนะนำผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า จากโรงเพาะเลี้ยงถั่งเช่า สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนะนำผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า จากโรงเพาะเลี้ยงถั่งเช่า สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อการผลิตถั่งเช่าอบแห้ง สบู่ถั่งเช่าสีทอง และผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าอื่นๆ ต่อไป
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
#สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ inbox ได้เลยนะครับ
Credit: ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม

  
Posted in Uncategorized.