คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 11 วันที่ 21-22 พฤษภาคม
ครั้งที่ 12 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 7 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
และผู้อบรมทุกท่านจะได้รับ พิงค์ ปริ้นเซส และอาหารแข็งสูตร MS ฟรี
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  092-9604087
FACE BOOK : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
หรือ line id : 9158nan
สามารถจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 220-1-34613-5 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมอบรม โดยผู้จัดอบรมเป็นผู้เตรียมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
สามารถเข้าดูภาพอบรมครั้งก่อนๆได้ที่ https://www.facebook.com/584430041668267/posts/4655242684586962/?d=n
#อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
#เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
#เพาะเลี้ยงไม้ด่าง
#เพาะเลี้ยงพืชเศรษฐกิจ
#เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Credit:ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

Posted in Uncategorized.