วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โดย รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โดย รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรรับเชิญในหัวข้อเรื่องเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร สอนแบบ onsite ในยุคโควิด-19 นิสิตให้ความร่วมมือซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนาน

Posted in Uncategorized.