นิสิตพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทำการทดลองน้ำยายืดอายุปักแจกันดอกกุหลาบ ในรายวิชาฝึกงาน 3 ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Posted in Uncategorized.