วันอังคาร, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๐:๐๐

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

Written by 
Rate this item
(0 votes)

รวม-page-016km04122558 Page 1

km04122558 Page 3 km04122558 Page 2 km04122558 Page 2 km04122558 Page 2 km04122558 Page 2 km04122558 Page 2

รวม-page-001

รวม-page-002

รวม-page-003

รวม-page-004

รวม-page-005

รวม-page-006

รวม-page-007

รวม-page-008รวม-page-009

รวม-page-010

รวม-page-011

รวม-page-012

รวม-page-013

 

รวม-page-014

รวม-page-015

รวม-page-016

2559-5-30-17

รวม-page-018

รวม-page-019

รวม-page-020

 

 

 

 

 

 

Read 1788 times Last modified on วันอังคาร, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๒:๐๙