วันพฤหัสบดี, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๐:๐๐

ติดต่อเรา

Written by 
Rate this item
(2 votes)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

๒๕๔ ถ.สุวรรณศร ม.๔ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐

โทร. ๐๓๗-๒๖๑-๘๐๒, ๐๓๗-๒๖๑-๕๕๙-๖๐ โทรสาร.๐๓๗-๒๖๑-๘๐๑


Faculty of Agricultural Technology

Burapha University Sakaeo Campus

254 Moo 4, Suwansorn Road, Watthana Nakhon, Watthana Nakhon district, Sa Kaeo Province. 27160

Tel. 037-261-802, 037-261-559-60. Fax .037-261-801.

Read 6756 times Last modified on วันพฤหัสบดี, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๖:๔๑