wipawadee

wipawadee

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

อบรมเห็ดฟรี !!!!

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดการอบรมเพาะเห็ด "ฟรี " ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 พ.ค. 2560 ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการอบรมจะมีการสอนตั้งแต่การแยกเชื้อเห็ด ผลิตหัวเชื้อเห็ด อัดก้อน ลงเชื้อ เปิดดอก ตลอดจนการแปรรูปเห็ด ปีนี้การอบรบเป็น เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น!!

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 
อ. นิรามัย โทร. 0831477567, 0880243168 
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอบคุณค่ะ

 

ขอให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://assess.buu.ac.th/new/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

วันพฤหัสบดี, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

ชาสมุนไพร

วันพุธ, ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

ฺBird Sexing

Page 1 of 3