วันอังคาร, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

ประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

ขอให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://assess.buu.ac.th/new/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

 


 

Read 25 times Last modified on วันอังคาร, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๐๒:๕๕