wipawadee

wipawadee

1. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ตั้งเเต่รหัสขึ้นต้นด้วย 54-58)

2. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ตั้งเเต่รหัสขึ้นต้นด้วย 55-59)

วันอังคาร, ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๐:๐๐

เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ (Exopolysaccharides from Lactic Acid Bacteria)

1234

 

โครงการ เกษตรผูกสัมพันธ์ กีฬา ๔ สี และเกษตรสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว


 

2559-4-7 เกษตรผกสมพนธ 4 ส

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 


 

 

23-3-2559-1

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่า ครั้งที่ 1

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 


 

train-no.1-23-7-59

 

 


mouse-clickดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่

 

 

 

Page 4 of 4