คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด จัดกิจกรรมวิชาการทางการเกษตรให้กับนิสิต จากคณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย Takushoku ประเทศญี่ปุ่น

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 2017 times