มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 383

หลักสูตร

Written by 
Rate this item
(0 votes)
หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
1.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)


Bachelor of Science (Agriculture) 
B.Sc. (Agriculture)

กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
กลุ่มวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 
2.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)


Bachelor of Science (Natural Product Technology) 
B.Sc. (Natural Product Technology)

แขนงวิชา
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
แขนงวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 
3.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)


Bachelor of Science (Agro-Industrial Product Development) 
B.Sc. (Agro-Industrial Product Development)

สาขาวิชา
 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 

 


Natural Product TechnologyNatural Product Technology 

 


 

Read 3761 times