– ศึกษาดูงาน โรงงานอาหารสัตว์หนองแค บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และ Milk museum by CP-Meiji

Posted in จดหมายข่าว.