– นายกสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ” จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted in จดหมายข่าว.