– ขอเชิญสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 7-8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

– ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท (รวมเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยสามารถจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่บัญชี 220-1-34997-5 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

– กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

– สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ โทรศัพท์ 089-4905896 E-mail : chanakanl@buu.ac.th หรือ line id: 123chanakan

ช่องทางการสมัคร

1. Download ไฟล์ใบสมัคร
  1. สมัครผ่าน link หรือ QR code
– Link:   https://forms.gle/d8BEuH8wVuF5QRQv8
– QR code 

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ อีเมล chanakanl@buu.ac.th,  ทาง line id: 123chanakan หรือ เบอร์โทร 089-4905896

ตารางการฝึกอบรม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.