– โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “เกษตรอาสา พี่สอน น้องทำ” ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Posted in จดหมายข่าว.