– คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม “เกษตรสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และจิตอาสา” ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– จดหมายข่าว