– ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มสัตวศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลในโครงการการแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ ๑